Strona Główna Artykuły Download Forum Linki Kategorie Newsów Październik 18 2019 21:39:39
Matematyka

MandrivaSP Nowogród BobrzańskiLicznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
Mapa odwiedzin
Locations of visitors to this page
Google PageRank
Aktualny PageRank strony matilinspnb.dbv.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO
Słynni matematycy
Witamy.
Kiedyś pewnej klasie zadałem zadanie domowe i poprosiłem o znalezienie biografii na temat jakiegoś polskiego matematyka.
Kilka dni temu po rozmowie drugim matematykiem wpadłem na pomysł żeby na swoje stronie umieścić jakieś notki biograficzne matematyków. Potem jednak stwierdziliśmy jako redakcja, że nie ma sensu pisać dwa razy tego samego i w poniższej tabelce podaliśmy imiona i nazwiska wszystkich matematyków oraz odnośniki do stron internetowych, na których znajdziecie artykuły biograficzne na ich temat.
Zapraszamy do lektury:


Imię i nazwisko matematyka

Adres internetowy biografii

Abel Niels Henrik

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel

Ahlfors Lars Valerian

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lars_Ahlfors

Ahmes

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ahmes

Aleksandrow Paweł

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Aleksandrow

Alembert Jean Le Rond

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d%27Alembert

Apoloniusz z Pergi (Apollonios)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Apoloniusz_z_Pergi

Archimedes

http://pl.wikipedia.org/wiki/Archimedes

Arystoteles

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles

Atiyah Michael Francis

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Atiyah

Baker Alan

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Baker

Banach Stefan

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach

Bayes Thomas

http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes

Bellman Richard

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Bellman

(ang.)

Beltrami Eugenio

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Beltrami

Bernoulli Daniel

http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli

Bernoulli Jakob (Jacques)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakob_Bernoulli

Bernoulli Johann (Jean)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernoulli

Bernoulli Mikołaj

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_I_Bernoulli

Bertrand Joseph Louis Francois

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Fran%C3%A7ois_Bertrand

Bessel Friedrich Wilhelm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Bessel

Bezout Etienne

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_B%C3%A9zout

Biernacki Mieczysław

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Biernacki

Blackwell David (Harold)

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Blackwell

(ang.)

Bolyai Janos

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Bolyai

Bolzano Bernard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano

Bombieri Enrico

http://pl.wikipedia.org/wiki/Enrico_Bombieri

Boole George

http://pl.wikipedia.org/wiki/George_Boole

Borel Emile

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Borel

Borsuk Kamil

>>brak<<

Brouwer Luitzen Egbertus Jan

http://pl.wikipedia.org/wiki/Luitzen_Egbertus_Jan_Brouwer

Buffon Georges Leclerc

http://pl.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc,_Comte_de_Buffon

Cantor Georg

http://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor

Cardano Gerolamo (Geronimo)

Hieronymus Cardano

http://pl.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Cardano

Cartan Elie Joseph

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie_Cartan

Cauchy Augustin Louis

http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustin_Louis_Cauchy

Cavalieri Bonaventura Francesco

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Cavalieri

Cayley Arthur

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Cayley

Chinczin Aleksandr Jakowlewicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Jakowlewicz_Chinczyn

Church Alonzo

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church

Clairaut Alexis Claude

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alexis_Clairaut

Cohen Paul Joseph

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Cohen

Cramer Gabriel

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Cramer

Cramer Harald

http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Cram%C3%A9r

(ang.)

Czebyszew Pafnutij Lwowicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pafnutij_Czebyszew

Darboux Jean Gaston

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Darboux

Dedekind Julius Wilhelm Richard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dedekind

Desargues Gerard (Gaspard)

http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Desargues

Descartes Rene (Kartezjusz)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kartezjusz

Dickstein Samuel

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Dickstein

Diofantos

http://pl.wikipedia.org/wiki/Diofantos

Drichlet Peter Gustav Lejeune

http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet

Donaldson Simon Kirwan

http://pl.wikipedia.org/wiki/Simon_Donaldson

Doob Joseph Leo

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Leo_Doob

(ang.)

Erastotenes z Cyreny (Erastothenes)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eratostenes

Erlang Agnes Krarup

http://pl.wikipedia.org/wiki/Agner_Krarup_Erlang

Euklides

http://pl.wikipedia.org/wiki/Euklides

Euler Leonhard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler

Faltings Gerd

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_Faltings

(ang.)

Fefferman Charles Louis

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fefferman

(ang.)

Feller William

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Feller

(ang.)

Fermat Pierre

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat

Fisher Sir Ronald Aylmer

http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher

(ang.)

Fourier Jean Baptiste Joseph

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Joseph_Fourier

Fredholm Erik Ivar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Erik_Ivar_Fredholm

Freedman Michael Hartley

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Freedman

Frege Friedrich Ludwig Gottlob

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege

Frenet Jean Frederic

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Frenet

lub

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Frenet

(ang.)

Frobenius Georg Ferdinand

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Georg_Frobenius

Fubini Guido

http://pl.wikipedia.org/wiki/Guido_Fubini

Galileusz (Galileo Galilei, Galilei Galileo)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz

Galois Evariste

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_Galois

Gauss Carl Friedrich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss

Gentzen Gerhard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Gentzen

Gniedenko Borys Władymirowicz

>>brak<<

Godel Kurt

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del

Grassmann Hermann Gunther

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Grassmann

Green George

http://pl.wikipedia.org/wiki/George_Green

Grothendieck Alexander

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grothendieck

Hadamard Jacques Salomon

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Salomon_Hadamard

Hamilton Sir William

http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Douglas_Hamilton

Hardy Sir Godfrey Harold

>>brak<<

Hermite Charles

http://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Hermite

Heron z Aleksandrii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heron_z_Aleksandrii

Hilbert David

http://pl.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert

Hipokrates z Chios

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokrates_z_Chios

Hoene-Wroński Józef-Maria

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hoene-Wro%C5%84ski

Hopf Heinz

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Hopf

(ang.)

Hormander Lars

http://en.wikipedia.org/wiki/Lars_H%C3%B6rmander

(ang.)

Jacobi Carl Gustav Jacob

http://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jakob_Jacobi

Janiszewski Zygmunt

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Janiszewski

Jordan Camille

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marie_Ennemond_Camille_Jordan

Kiefer Jack Carl

http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kiefer_%28mathematician%29

(ang.)

Klein Felix Christian

http://pl.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein

Knaster Bronisław

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Knaster

Kochański Adam Adamandy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Adamandy_Kocha%C5%84ski

Kołmogorow Andriej Nikołajewicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andriej_Ko%C5%82mogorow

Kowalewska Sofja Wasilewna

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Zofia_Kowalewska.html

Kronecker Leopold

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Kronecker

Kummer Ernst Eduard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Eduard_Kummer

Kuratowski Kazimierz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kuratowski

Lagrange Joseph Louis (Langrangia Giuseppe Ludovico)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange

Laplace Pierre Simon do

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Simon_de_Laplace

Lapunow Aleksandr Michajłowicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Lapunow

Lebesque Henri Leon

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Lebesgue

Leibniz Gotfried Wilhelm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz

Leja Franciszek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Leja

Leonardo z Pizy (Leonardo Pisano, Filius Bonacci, Fibonacci)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_z_Pizy

Levy Paul Pierre

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Pierre_L%C3%A9vy

Liouville Joseph

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Liouville

Lipshitz Rudolf Otto Sigismund

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Lipschitz

Littlewood John Edenson

http://pl.wikipedia.org/wiki/John_Edensor_Littlewood

Lubelski Salomon

>>brak<<

Łobaczewski Nikołaj Iwanowicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niko%C5%82aj_%C5%81obaczewski

Łukasiewicz Jan

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%81ukasiewicz

Marcinkiewicz Józef

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Marcinkiewicz

Marczewski Edward (Szpilrajn Edward)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Marczewski

Margulis Gregori Aleksandrowicz

http://en.wikipedia.org/wiki/Grigory_Margulis

(ang.)

Markow Andriej Andriejewicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andriej_Markow_%28starszy%29

Maupertuis Pierre Louis Moreau

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Maupertuis

Mazur Stanisław

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Mazur

Mazurkiewicz Stefan

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Mazurkiewicz

Minkowski Hermann

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowski

Mises Richard Edler von

http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Mises

Mobius August Ferdinand

http://pl.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius

Moivre Abraham de

http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre

Monge Gaspard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge

Morgan Patrick Alfred Pierce

>>brak<<

Mumford David Bryant

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Mumford

(ang.)

Neumann John von

http://pl.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann

Neyman Spława Jerzy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sp%C5%82awa-Neyman

Nikomedes

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikomedes_%28matematyk%29

Noether Emmy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether

Pappus z Aleksandrii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pappus_z_Aleksandrii

Pascal Blaise

http://pl.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

Peano Giuseppe

http://pl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Peano

Pearson Karl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson

Pitagoras

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pitagoras

Pogorzelski Witold

http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pogorzelski

Poincare Henri

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9

Poisson Simeon Denis

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_Denis_Poisson

Rao Calyampudi Radhakrishna

http://pl.wikipedia.org/wiki/Calyampudi_Radhakrishna_Rao

Renyi Alfred

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfr%C3%A9d_R%C3%A9nyi

Riemann Georg Friedrich Bernhard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann

Roth Klaus Friedrich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klaus_Roth

Russell Bertrand Artur

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell

Saks Stanisław

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Saks

Schauder Juliusz Paweł

http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Pawe%C5%82_Schauder

Schwartz Laurent

http://pl.wikipedia.org/wiki/Laurent_Schwartz

Schwarz Hermann Amandus

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schwarz

Selberg Atle

http://pl.wikipedia.org/wiki/Atle_Selberg

Shannon Claude Elwood

http://pl.wikipedia.org/wiki/Claude_E._Shannon

Sierpiński Wacław

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Sierpi%C5%84ski

Sikorski Roman

http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Sikorski

Smale Stephen

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Smale

Sobolew Sergiej Lwowicz

http://infowmii.fmcs.amu.edu.pl/informatorFiles/info146.html

Steiner Jakob

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakob_Steiner

Steinhaus Hugo Dionizy

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus

Stokes Sir George Gabriel

http://pl.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes

Sturm Jacques Charles Francois

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles_Fran%C3%A7ois_Sturm

Sylvester James Joseph

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sylvester_James_Joseph

Tales z Miletu

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tales_z_Miletu

Tarski Alfred

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tarski

Tartaglia (Nicolo Fontana)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tartaglia

Taylor Brook

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brook_Taylor

Thurtson William

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Thurston

(ang.)

Turing Alan Mathison

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turing

Ulam Stanisław Marcin

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ulam

Uryshon Paweł Samujłowicz

>>brak<<

Viete (Vieta) Francois

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Vi%C3%A8te

Voltera Vito

http://pl.wikipedia.org/wiki/Vito_Volterra

Wald Abraham

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Wald

(ang.)

Walfisz Arnold

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Walfisz

Wantzel Pierre

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laurent_Wantzel

Ważewski Tadeusz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wa%C5%BCewski

Weierstrass Karl Theodor Wilhelm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstra%C3%9F

Whitehead Alfred North

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead

Whitehead Henry John Constantine

http://en.wikipedia.org/wiki/J._H._C._Whitehead

(ang.)

Wiener Norbert

http://pl.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener

Winogradow Iwan Matwiejewicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Winogradow

Yau Shing-Tung

http://en.wikipedia.org/wiki/Shing-Tung_Yau

(ang.)

Zaremba Stanisław

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Zaremba_%28ur._1863%29

Zermelo Ernst

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_ZermeloUwaga: dopisek (ang.) przy adresie internetowym oznacza, że biografia tam znajdująca się jest w języku angielskim.
Pozdrawiamy.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Znajdź
O nas
Chcesz dowiedzieć się: Co to za strona? Kiedy, kto i jak ją tworzy? Jaki jest cel tworzenia tej strony?
Zapraszamy do działu
O NAS
Tłumacz/Translate
Podziel się tą stroną
Share
Witamy Użytkowniku


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Lubię to!!
Jesteśmy na NK
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 1,256,691 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl