"1 błąd = 1", czyli odpowiedź na listopadowy artykuł w "Ripoście"
Dodane przez tarzan1984 dnia Listopad 02 2010 15:15:27
Szanowna Redakcjo,jako przedstawiciel grona nauczycielskiego, a w szczególności matematyków, chciałbym się ustosunkować do krótkiego artykułu w umieszczonego w listopadowym numerze „Riposty”. Artykuł ten dotyczy systemu oceniania kartkówek z działań na ułamkach w klasach szóstych.

Zanim jednak przejdę do kwestii oceniania samych kartkówek, przypomnę, że w klasach czwartych i piątych uczniowie piszą regularnie kartkówki z tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie do 100. Na kartkówkach tych jest podawanych 20 przykładów: 10 na mnożenie i 10 na dzielenie. Kryteria oceniania są proporcjonalne do kryteriów oceniania z działań na ułamkach. Mianowicie 4 błędy (lub więcej) to ocena niedostateczna. 4 błędy na 20 przykładów – podkreślam.

Kartkówki z tabliczki mnożenia i dzielenia są kartkówkami sprawdzającymi nabyte umiejętności rachunku pamięciowego nabywane przez uczniów w klasach od 1 do 3 i ćwiczonych w klasach 4tych i 5tych.

Przechodząc teraz do tematu kartkówek z działań na ułamkach. Na każdej kartkówce uczeń ma do rozwiązania 8 przykładów, które dotyczą czterech działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, mianowicie: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Skoro, tak jak pisałem wyżej, na 20 przykładów 4 błędy kwalifikowały ucznia na ocenę niedostateczną, tak teraz – skoro jest ponad 2 razy mniej przykładów, stosuje się przelicznik, że uczeń powinien mieć zrobione wszystko dobrze, żeby otrzymać ocenę pozytywną. Tak jak w przypadku tabliczki mnożenia i dzielenia w klasie 4tej i 5tej, tak i w przypadku działań na ułamkach, umiejętności przeprowadzenia tych obliczeń nie są ćwiczone jedynie w klasie 6tej! Ułamki są już wprowadzane, wraz z działaniami od klasy 4tej!

Poruszając kwestię poprawiania kartkówek, to przypominam, że zgodnie z kryteriami oceniania, które są zatwierdzone przez rodziców, kartkówek nie można poprawiać. Reguła ta nie dotyczy jedynie kartkówek z ułamków, ale wszelkich kartkówek z matematyki.

Patrząc ponadto na otrzymywane od uczniów kartkówki, ocena niedostateczna otrzymywana przez nich nie wiąże się w większości przypadków z popełnieniem jednego błędu, a oddaniem czasami pustej kartki!

Odnosząc się do oburzenia, czy też zniechęcenia uczniów, wobec takiego systemu oceniania, przypominam, że każdy uczeń ma prawo wglądu do własnej kartkówki i ewentualnej wizyty na zajęciach wyrównawczych, na których z powodzeniem otrzyma pomoc w zakresie przećwiczenia lub utrwalenia tych działań. Jak do dzisiaj nikt z tej opcji nie skorzystał. Ponadto jako nauczyciel matematyki często odpowiadam na pytania uczniów nawet po skończonej lekcji matematyki w trakcie przerwy. Pytania te zadają jednak uczniowie nie mający większych problemów z matematyką.


Z poważaniem - redakcja serwisu :)